RELVITU VÕITLUS

                                                                        DOKUMENTAALFILM ,52 MIN

                                                                                          

Ühe legendi kohaselt on  tänapäeval kõige enim  harrastatav  võitluskunst maailmas -  karate-  saanud alguse Indiast  buda munkade kloostritest. Koos rändmunkadega jõudis iidne võitluskunst Hiina ja Jaapanisse. Karate võitluskunsti  alusprintsiip on  „ karate ni sente nashi“ – karates ei ole esimesena lööki ehk   algul kaitse ja alles siis  rünnak. Oma pere ja kodu kaitseks röövlite ja varaste eest õpetasid rändmungad   talupoegadele ja kaupmeestele kaitsetehnikaid .  Kaitsetehnika väljaarendamisel võeti aluseks keha füsioloogia kõige efektiivsemad liigutused.  Ründetehnikas  kasutati teadmisi vastase keha anatoomilisi kaitsmatumaid ja õrnemaid   kohti. Enesekaitse tehnikat täiustati igapäevaste tööriistadega kasutamisega -  kepp , riisiistutuspulgad , viljapeksu koodid jne. Tänapäevane  karate võitlussport sai tuntuks alles peale teist maailmasõda.  Pea igasse riiki saabus nn „oma jaapanlane“- instruktor ,kes rajas kohaliku karatekoolkonna. „ Tänu „ raudsele eesriidele lääneriikidega ei saabunud okupeeritud Eestisse nn „ oma  jaapanlast „. Heade  põhjanaabrite  soomlaste ja rootslaste abil  jõudsid meieni karatevõitluskunsti  tutvustavad raamatud ,žurnaalid. Lünkliku kirjanduse ja pildimaterjali põhjal pidime ise  arusaama võitluskunsti  tehnikast ,  liikumise dünaamikast ja idamaise filosoofia põhimõtetest. Olime iseõppijad.  Karatesport oli Nõukogude Liidus keelatud . Riik ei usaldanud oma rahval omada karateoskust kui  relva. Eesti karate kõrgperioodiks loetakse  1979-1984. Selleks ajaks oli Eestist kujunenud kogu  NL juhtivaks karatekeskuseks.   Tallinnas toimusid 1979.a. esimesed NL meistrivõistlused . Paljud eestlased tulid sellel ajaperioodil  NL meistriteks nii katas kui kumites. Esimeseks meeste raskekaalu NL  meistriks tituleeriti eestlane Jüri Veltsberg. Karate harrastus omas ühiskonnas kultusliku staatuse. Tähelepanu vääriv on fakt, et karate võistlusspordiga võisid tegeleda NL vaid täiskasvanud inimene. Tänapäeval on kahjuks valdavalt  koolinoorte spordiala .Kuid leiab aina suuremat harrastajaskonda täiskasvanute seas. Karate harrastus on muutunud elustiiliks.

Filmi  ülesandeks on tutvustada karated ,kui üht tõhusamat kasvatusdistsipliini isiksuse arengul - julget , kriitilises olukorras otsustusvõimelist  ja oma rahvale lojaalseks jääva kodaniku kasvatamisel . Eesti taasiseseseisvumisprotsessis 1991.a. NL relvastatud agressiooni rünnakul oli karatesportlaste otsustav osa kaitsta riiklikult tähtsaid asutusi.  Karate nn löögirühmad osales TV ja Raadiomaja , TV masti ,valitsushoone  jt riiklikult tähtsate objektide kaitsmisel. Õnneks Eesti taasiseseisvumine toimus ilma inimkaotusteta , mida kahjuks ei saa öelda  Läti ja Leedu kohta.

Film   tutvustab võitluskunsti erinevaid kasvatusprintsiipe. Käiakse harjutussaalides – dojos . Kommentaarid tuntud karate instruktoritelt. Selgitusi annab  Eesti karate koolkanna rajaja  Rein Siim. Kajastust saavad  sportlikud suurhetked nn keeluajast keeluajani 1979-1984.  Siiani on maailma kõige ihaldatuim  karate tiitel -  meeste raskekaalu maailma meister ,  kogu Läänemere regioonis ,  vaid eestlasel  Marko Luhamaal (2006). Vaatajale tutvustatakse  müstika valdkonda peetavat purustustehnikat- tameshiwarit . Teksitiosas tutvustame idamaiseid mõtteteri ja jaapani haikusi.  Vastuse saavad küsimused : mis  on karate-  , karate, kui harrastussport , karate kasvatuslik osa isiksuse arengul , miks põhjamaa rahvaste kultuuris on palju kokkulangevust jaapani kultuurimõttelaadiga.  Otsitakse seoseid  budistliku kõrgfilosoofia ja lihtsa , talupoegliku elutarkuse vahel.  Ühist  on rohkem kui arvata võiks ..

   Tahtejõud – tähtsaim kaitsejõu osa. Ilma kaitsetahteta on ka  hästi relvastatud ja väljaõppe saanud sõdur kergesti võidetav vaenlase poolt. Vaatajani tuuakse tahtejõu kasvatamise treeningprotsessid  üldhariduskoolides , kaitseväes ja teistes  jõustruktuurides.  Positiivselt on kajastatud patriotistlikud tunded olenemata rahvusest ja usulistest tõekspidamistest. Kui rahval ei ole oma kodu kaitsetahet ei ole ka riiki ega rahvast. .

Filmi üldine õhustik on hariv ja optimistlik. Paneb vaataja süüvima iseendasse ning  mõtisklema elu põhiväärtuste üle : hoida elu  , jätkata elu ja kaitsta elu.  Arendab  noorsood patriotistlikul kasvatusel läbi karate harrastamise .   Jälgides  traagilisi  sündmusi tänases Ida-Ukrainas on mõisted iseseisvus ja vabadus saanud reaalse tähenduse. Mõningate mööndustega võiks öelda – „Relvitu Võitlus“ on propagandafilm  rahva  kaitsevõime ja kaitsetahte suurendamiseks.

 

Filmi valmimisele aitavad kaasa : Lembit Kolk , Jüri Kraft ,  Jüri Põld ,  Priit Kelder ,Villu Mengel , Heikki Krimm , Timur  Seifulen , Eduard Tinn , Mati Kooskora , Kalev Põlluaas , Alar Eiche , Olav Kivirand , Ilmar Heinsoo , Igor Neemre  ,Edgar Jõeleht , Rein Paluoja , Renee Toome , Marko Luhamaa , Jaanus Rahumägi , Marko Matvere  jne.

Film valmib  Eesti Vabariigi ja Rahvusringhäälingu koostöös.

 Filmi autor ja produtsent , Margus  Soom