Kuusalu karateajalugu.

 

 

Kuusalu karate alguseks on 1977.aasta,kui sensei  Mihkel Paljaku juhendamisel hakati regulaarselt edendama  traditsionaalset Jaapani kultuurile toetuvat karate õpetust. .Mihkel Paljak on Eesti karate rajaja sensei Rein Siimu õpilane. Okupatsiooni ajal oli karatespordiga tegelemine  Eesti NSV –s keelatud. Treeningud toimusid  tolleaegse Keskkooli direktori Laine  Kadajase  isiklikul vastutusel. Treeningul võisid osaleda vaid keskkooli vanemate klasside õpilased. Karate harrastamine oli väga populaarne ja osavõtu rohke. Meie klassist (Kuusalu KK 3.lend) osalesid pea kõik poisid. Lisaks tavapärase enesekaitse ja ründetehnikale õppisime inimese anatoomiat ,füsioloogiat ja psüühikat. Oluline oli Jaapani kultuurile toetuv  vaimne ja filosoofiline õpetus. Oskus  näha ja mõista ümbritsevat on idamaa jin /jan alused. Karate õpetus  on tehnika, kehaline ja vaimne harmooniline areng.

 

 

Karate harrastaja Kuusalus  aastast 1977

MTÜ Kuusalu Karate Kool juhatuse liige , Margus  Soom