Treeningsaali käitumisjuhised

1. Ära hiline treeningule ega puudu treeningult ilmaasjata.

2. Sisenedes või väljudes Dōjōst tee kummardus. Dōjō ei pea olema tingimata saal, vaid võib olla ka spordiväljak ning sel juhul tuleb kummarada selle ääres väljaku servas.

3. Õpetaja puudumisel alustab treeningut kõrgeim vöö või vanim õpilane.

4. Kõik õpilased peavad järgima juhendaja juhtnööre.

5. Ehete jms. kandmine on ohutuse pärast keelatud.

6. Ükski õpilane ei tohi lahkuda treeningu ajal Dōjōst, Senseilt luba küsimata.

7. Kui õpilane on sunnitud treeningu pooleli jätma, peab sellest teatama Senseile.

8. Kui õpilasel tekib küsimus mõne tehnika, kombinatsiooni, kata jne. kohta, tuleks selle küsimusega kõigepealt pöörduda vanema (kõrgema vööga) õpilase poole (see aitab õpilastel arendada koostööd ning kindlustada oma teadmisi). Kui vastust tekkinud küsimusele ei saadud, võib küsida Sensei käest.

9. Karate-gid ei tohi kanda väljaspool Dōjōt (välja arvatud juhul, kui treeningud on õues või minnakse treeningule või tullakse treeningult).

10. Kui Dōjōsse saabub stiili peaõpetaja kõrge vööastmega külaline, katkestab vanim õpilane treeningu käsuga “Kiotsuke” ning annab käsu “Senseini rei”.

11. Treening algab rivistusega (käsklus “Seiretsu!”) ning rituaaliga, kus vanim õpilane annab vastavad käsud:

  1.  “Kiotsuke” – mis tähendab valvelolekut ning keskendumist;
  2.  “Seiza” – põlvitusistesse võtt;
  3.  “Mokusō” – meditatsioon;  “Mokusō yame” – meditatsiooni lõpp
  4.  “Shomeni rei” – kummardus dōjōle;
  5.  “Senseini rei” – kummardus õpetajale (kui on vajalik)
  6.  “Otagaini rei” – kummardus üksteisele
  7.  “Kiritsu” – püsti tõusmine

12. Treenida tuleb täie tõsidusega ning keskendunult, eriti tähelepanelik tuleb olla nooremate ja väiksematega ning relvadega treenimisel.